74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Barwy Naszej Ojczyzny!


11 listopada w całej Polsce obchodzone jest święto 98. rocznicy odzyskania niepodległości.  Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się w czwartek 10 listopada  w hali sportowej, a mottem przewodnim były Barwy Naszej Ojczyzny.

Do udziału w uroczystej akademii nauczyciele : Panie Katarzyna Drąg,  Teresa Lichwa – Nowak, Małgorzata Spendowska , Danuta Ruszaj – Prusek , oraz nauczyciel Pan Paweł Pawlik zaprosili uczniów klas młodszych. Ten dzień , jest dla wszystkich Polaków wyjątkowy i dlatego już  najmłodsi uczniowie muszą wiedzieć jak trudna była droga  Polski do wolności. Podczas apelu przypomniano ważne wydarzenia historyczne, recytowano wiersze patriotyczne  i śpiewano pieśni .

Oprócz uczniów, grona pedagogicznego i pracowników szkoły uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele organu prowadzącego tj. Urzędu Gminy  oraz Rady Gminy Lewin Kłodzki.