74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

"STOP – PRZEMOCY"

W dniach od 14 do 18 listopada br.  cała społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim we współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i Biblioteką Gminną włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno- profilaktyczną przeciw krzywdzeniu. Uczniowie, nauczyciele, specjaliści i zaproszeni goście podejmowali działania zmierzające do podniesienia wiedzy dzieci, dorosłych mieszkańców gminy Lewin Kłodzki     w zakresie przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, kształtowaniu empatii, przestrzeganiu Praw Dziecka.

Uczniowie brali udział w projekcji filmu "Męska sprawa", warsztatach prowadzonych przez edukatora MEN oraz pedagoga szkolnego w ramach programu "Cyberbezpieczni", dowiadywali się gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej od przewodniczącej GZI, wraz  z nauczycielami wychowawcami omawiali Prawa Dziecka związane z problemem tolerancji i przeciwdziałaniu przemocy, rozpowszechniali ulotki informacyjne dzięki uprzejmości właścicieli sklepów, kształtowali empatię opiekując się swoimi Przyjaciółmi, ćwiczyli wyrażanie pozytywnych informacji zwrotnych na Tablicy Życzliwości.

Te i szereg innych działań były inspiracją do udziału w konkursach literackim i plastycznym. Ten pełen emocji tydzień zakończył kolorowy przemarsz uliczkami Lewina Kłodzkiego.

Katarzyna Drąg

Halina Tyrawa