74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Paweł Pustuła laureatem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci


W sobotę 29 października w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie nowych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Paweł Pustuła absolwent Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.    "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim znalazł się wśród nich.

Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz organizuje kompletny cykl zajęć sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania służące rozwojowi ogólnemu.

Pawłowi serdecznie gratulujemy i życzymy  jeszcze wielu ciekawych wyzwań, wytrwałości     w pracy  oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

Halina Tyrawa