74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Szachy w szkole !


W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim przystąpił do projektu Polskiego Związku Szachowego ,, Edukacja przez Szachy w Szkole”. Nasza szkoła jest jedną z 44 placówek w województwie dolnośląskim, w której gra w szachy będzie przedmiotem lekcyjnym, takim jak np. matematyka. Klasa pierwsza będzie miała godzinę zajęć tygodniowo.
Ponadto w szkole działa Koło Szachowe dla uczniów klas II-IV, V, VI, które cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych. Zajęcia prowadzi nauczycielka Pani Jadwiga Żyła.
Mamy nadzieję, że niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny , ale także społeczny, psychiczny i ogólny pozwoli uczniom zdobyć niezbędne w życiu umiejętności, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów. Gra w szachy kształtuje także ważne cechy osobowości jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.