74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Junior Sport w szkole  

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. „ Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim  od 4 kwietnia 2016 realizowany jest projekt „Junior SPORT”. Łącznie przy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu w  74 gminach województwa dolnośląskiego prowadzone były zajęcia z tego programu, którego I etap zakończył się 24 czerwca 2016. 

Ideą projektu „Junior Sport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z klas  szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. W Lewinie Kłodzkim powstały trzy grupy dzieci, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Program  powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Można  tego dokonać jedynie poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież z różnymi sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.

Zajęcia z programu prowadzone były zarówno na hali sportowej jak i na szkolnym boisku wielofunkcyjnym. Trenerem, który z zaangażowaniem i pasją  prowadził zajęcia,  była Pani Katarzyna Ziemianek. Zapraszamy dzieci do II etapu programu, który  rozpocznie się we wrześniu i będzie trwał do końca grudnia 2016 roku.

Halina Tyrawa