74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Kolejny rok szkolny już za nami !

W dniu 24 czerwca 2016 roku od rannej Mszy Św. w Kościele Parafialnym w Lewinie Kłodzkim, rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Po ceremoniale musztry z udziałem Sztandaru ZSP zgromadzeni goście, nauczyciele, rodzice    i uczniowie obejrzeli wspaniałe wykonanego „Poloneza” w wykonaniu uczniów III klasy gimnazjum. Nastepnie rozdano świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, którzy całoroczną pracą zasłużyli na  nagrody.  Finałem uroczystości było  rozdanie stypendiów najlepszym   z najlepszych.


W gronie najlepszych uczniów  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim  2015/2016 znalezli się uczniowie:

Klasa IV

Kevin Kandzia (za II semestr nauki), średnia ocen 5,45

Drolma Kostolnik  (za II semestr nauki), średnia ocen 5,64

Karol Orman (za II semestr nauki), średnia ocen 5,45

Martyna Sulikowska (za II semestr nauki), ), średnia ocen 5,45

Olimpia Szczepańska (za II semestr nauki); ), średnia ocen 5,36

Klasa V

Kamila Drąg (za II semestr nauki), średnia ocen 5,45

Wiktoria Kopciał (za II semestr nauki), średnia ocen 5,45

Kamila Szymczyk (za I i II semestr nauki); średnia ocen 5,70 i była to najwyższa średnia w szkole.

Klasa VI

Maciej Szełęga (za II semestr nauki); średnia ocen 5,45

Klasa IG

Julia Hryckiewicz (za II semestr nauki), średnia ocen 5,31

Sara Korecka (za II semestr nauki), ), średnia ocen 5,21

Nikola Słoboda (za II semestr nauki), średnia ocen 5,31

Daria Ziółkowska (za I i II semestr nauki); średnia ocen 5,50

klasa IIG

Maria Grzegorzewicz (za I i II semestr nauki).  ); średnia ocen 5,47

W gronie najlepszych sportowców znalazły się same dziewczęta tj. :

Weronika Bujak  - Klasa VI

Julia Hryckiewicz  - klasy IG

Patrycja Momot - klasy IG

 Nikola Słoboda -  klasy IG

Stypendia Wójta Gminy Lewin Kłodzki, : za osiagnięcia naukowe otrzymały:

Kamila Drąg i Kamila Szymczyk  - kl. V

Stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki, : za osiagnięcia sportowe otrzymała Weronika Bujak – kl. VI

Pani  Justyna Szełęga złożyła szczególne  podziękowała rodzicom aktywnie działajacym w  Radzie Rodziców, Paniom: Ewie Szczepańskiej, Aleksanderze Lęgowicz, Justynie Klich, Samancie Pilichowskiej-Wodejko, Edycie Łankiewicz, Agnieszce Szarek-Grzegorzewicz, Katarzynie Trepa oraz Marcie Ciężkowskiej, a  wszystkim uczniom życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Halina Tyrawa