74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim

Historia szkoły zaczyna się w 1945 roku, kiedy w Lewinie Kłodzkim po zakończeniu wojny pojawiają się polskie władze. Na terenie Lewina mieszkało wielu Niemców, którzy byli zmuszeni opuścić swoje domostwa i wyjechać do Niemiec. Zdarzało się, że w jednym gospodarstwie mieszkali obok siebie i Niemcy i przesiedleni ze wschodu Polacy. Jeszcze w 1948 roku były transporty, wywożące tubylców.


Pierwsza szkoła prawdopodobnie była szkołą parafialną. Budynek obecnej szkoły został powstał w 1872r. Posiadał 2 kondygnacje i strych. Strop był drewniany. Na parterze i pierwszym piętrze znajdowało się 6 dużych pomieszczeń i 2 mniejsze. Do budynku wchodziło się od strony południowej. Zimą do ogrzewania klas służyły kaflowe piece. Toalety były usytuowane na zewnątrz budynku. W 1948 roku zwiększyła się liczba uczniów i zaczęło brakować klas, dlatego na zajęcia lekcyjne przeznaczono dwa pomieszczenia w sąsiednim budynku tzw. „organistówce”.

 

W 1958r. decyzją Gminnej Rady Narodowej szkole przekazano budynek przy ulicy Chopina, w którym wcześniej znajdował się sąd oraz więzienie. Siedem nowych pomieszczeń zlikwidowało ciasnotę w szkole. Obok tego budynku zniwelowano teren i powstało asfaltowe boisko. Dziesięć lat później odnowiono elewacje obu budynków, przeprowadzono modernizację wnętrz, wykonano kanalizację, wymieniono stolarkę okienną, założono centralne ogrzewanie, toalety usytuowano w piwnicach budynków.
Te prace wykonano w dużej mierze poprzez ZWUS (Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych z Katowic – zakładu organizującego letni wypoczynek dla dzieci pracowników) oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu kierownika szkoły i przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej. W budynku przy ulicy Kościelnej na parterze po lewej stronie od wejścia usytuowano świetlico- jadalnię i kuchnię, a klasę po prawej stronie dostosowano na salę gimnastyczną i widowiskową.

W 1975r. opracowano dokumentację na rozbudowę szkoły przy ulicy Kościelnej, budowę sali gimnastycznej i basenu. Niestety, zdążono tylko wylać fundamenty pod tzw. „łącznik”, które musiały czekać aż 10 lat na kontynuację budowy. Łącznik został połączony z głównym budynkiem na wschodniej ścianie nośnej. W „łączniku” na parterze i pierwszym piętrze mieściło się 6klas, korytarz, toalety, gabinet dyrektora z sekretariatem, pokój nauczycielski, szeroka klatka schodowa i tzw. „stare” wejście od północnej strony. Gruntowny remont szkoły przeprowadzono w latach dziewięćdziesiątych, dzięki dużemu zaangażowaniu kierownictwa szkoły i władz oświatowych w Kudowie (ZEASZ - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół). ( Lewin wtedy administracyjnie należał do Kudowy). Zmieniła się bryła budynku - zlikwidowano pierwotne wejście do budynku, dobudowano jedną kondygnację oraz strych, drewniane stropy zastąpiono betonowymi. Od strony północnej usytuowano drugie wejście tzw. „nowe”. W części środkowej budynku, kosztem szerokości klas, powstały korytarze, Od 1994 roku wszyscy uczniowie mogli pomieścić się w jednym budynku.

W 1996 roku władze Lewina w ramach oszczędności postanowiły przenieść przedszkole z ulicy Wodnej do pomieszczeń szkoły. Dla jego potrzeb przeznaczono salę przy hali sportowej i ostatnią klasę na parterze, a część korytarza zaadaptowano na łazienkę.
Następnym etapem była budowa sali gimnastycznej i boiska przy niej. Pierwotny plan zakładał, że powstanie hala sportowa, a pod nią basen. Ostatecznie zbudowano dużą salę, z przeszklonymi ścianami i dachem z elektronicznie otwieranymi oknami. Uczniowie mogli korzystać z hali sportowej od 2001roku.


Opracowała W. Sypek na podstawie kronik szkolnych i wspomnień pracowników oraz uczniów. (Do 2011r.)

Zespół szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim jest szkołą o 70-letniej tradycji. Od 2000 roku szkoła otrzymała imię: „Na Bursztynowym Szlaku” oraz sztandar, którego fundatorami byli: Stowarzyszenie Bursztynników z Gdańska wraz z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Skład Zespołu stanowi: Publiczne Przedszkole (dwa oddziały), Publiczna Szkoła Podstawowa (sześć oddziałów), Publiczne Gimnazjum ( trzy oddziały). Mottem szkoły są słowa: „ Dajemy Ci korzenie do wrastania i skrzydła do latania” , które nawiązują do ducha placówki ukierunkowanego na tradycyjne wychowanie oraz rozwijanie talentów dzieci. Za wybitne osiągnięcia absolwenci gimnazjum mają możliwość uzyskania tytułu „Bursztynowego ucznia” a ich imiona widnieją na sztandarowym drzewcu. Zespół Szkolo-Przedszkolny to nowoczesna placówka z doskonałą bazą dydaktyczną i sportową, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, ciekawą oferta edukacyjną. Zajęcia sportowe odbywają się w atrakcyjnie wyposażonej hali sportowej oraz na boisku wielofunkcyjnym, wybudowanym w ramach projektu: „Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim” Dla najmłodszych stworzono plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Dbając o rozwój fizyczny dzieci szkoła corocznie przystępuje do programów sportowych realizowanych przez Dolnośląską Federację Sportu oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, takich jak: „ Animator sportu”, „ Trener Gminny”, „Multisport” czy „Umiem Pływać”. Klasy I-III szkoły podstawowej realizują niekonwencjonalny program sportowy „Mały mistrz”.

Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni: internetowej, przyrodniczej - wykonanej w ramach projektu: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Multimedialną pracownię językową stworzono dzięki projektowi: „Człowiek – najlepsza inwestycja, Program dla sukcesu Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka posiada również doskonale wyposażone gabinety: logopedyczny oraz pedagoga szkolnego, gdzie uczniowie realizują zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, wyrównawczym oraz terapeutycznym. Zespół Szkolno-Przedszkolny korzysta z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w postaci : e-dziennika, e-sekretariatu czy też e-świadectw. W szkole funkcjonuje koło szachowe, koła przyrodnicze, matematyczne, językowe, filmowe, plastyczne, taneczne oraz humanistyczne. Dzieci uczestniczą w zajęciach z pedagogiki cyrku. Uczniowie rozwijają umiejętności czytelnicze w Bibliotece szkolnej wyposażonej również w stanowiska komputerowe. Sale lekcyjne mają dostęp do Internetu, są doposażone w przenośne komputery a uczniowie mogą w nowoczesny sposób poszerzać swoją wiedzę korzystając z tablic multimedialnych czy Testico.