74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Plan Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2020 przyjęty Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2015 roku

Pobierz załącznik PDF