74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Wyciąg projektów przebudowy dróg:

  • Kwiatowa,
  • Graniczna,
  • Wodna,
  • Liczyrzepy.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie do sekretariatu
Urzędu Gminy Lewin Kłodzki do dnia 03.09.2015 r.

 

Pliki do pobrania:

Opis techniczny ulica Kwiatowa

Mapa ulica Kwiatowa

Opis techniczny ulica Graniczna

Mapa ulica Graniczna

Opis techniczny ulica Wodna

Mapa ulica Wodna 

Mapa ulica Wodna

Opis techniczny ulica Liczyrzepy

Mapa ulica Liczyrzepy

 

Konslutacje:

Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dróg wraz z odwodnieniem w ciągu ulic:

  • Okrzei,
  • Kościelna
  • Pl. Kościuszki 

w Lewinie Kłodzkim.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie do sekretariatu
Urzędu Gminy Lewin Kłodzki do dnia 17.09.2015 r.

Pobierz załącznik


Konsultacje społeczne:

Projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw w miejscowości:

  • Dańczów
  • Jeleniów


Dańczów:

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

 

Jeleniów:

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Wnioski i uwagi można składać na piśmie do sekretariatu
Urzędu Gminy Lewin Kłodzki do dnia 29.09.2015 r.