74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim


ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
tel. (74) 869 84 28, 869 84 29
fax. (74) 869 82 73
e-mail: [javascript protected email address]

Nr konta bankowego Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim
49 9523 0001 3001 5858 2000 0001
(dotyczy wpłat za wodę, ścieki, podatki, czynsze, wpłaty rat za wykup nieruchomości itp.)

43 9523 0001 3001 5858 2000 0012
(dotyczy wpłat za śmieci)

 
Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych
w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim

Pokój Tel. zewnętrzny Nr wew. Samodzielne stanowisko Pracownicy Adres e-mail
1 74 8698 428 - Wójt Joanna Klimek-Szymanowicz [javascript protected email address]
2 74 8698 428 - Sekretariat   [javascript protected email address]
3 74 8698 428 4 Podinspektor ds. budownictwa Izabela Bednarek budownictwo@lewin-klodzki.pl
4 74 8698 428 - Sekretarz Gminy Ewelina Wojtasik [javascript protected email address]
5 74 8698 428 8 Ewidencja ludności, kadry Marlena Korczyńska-Bryła [javascript protected email address]
6 74 8698 428 - Płace, ZUS Księgowość dochody Janina Adamczyk
Krystyna Janowska
[javascript protected email address]               [javascript protected email address]
74 8698 428 6 Podatki Windykacja, Księgowość wydatki
Windykacja należności
Natalia Fugowska

Teresa Lange-Piniecka

podatki@lewin-klodzki.pl

windykacja@lewin-klodzki.pl
8 74 8698 428 - Kasa Janina Adamczyk [javascript protected email address]
9 74 8698 428 - Skarbnik Gminy Agata Kubuj-Orman [javascript protected email address]
10 74 8698 428 1
2
Opłaty komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Księgowość wydatki
Edyta Lachawiec
Agnieszka Piątkiewicz
Ewa Szczepańska
[javascript protected email address]            
                                            [javascript protected email address]

wydatki@lewin-klodzki.pl

11 74 8698 428 7 Ewidencja gospodarcza, oświata   [javascript protected email address]
13 74 8698 428 3 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Pustuła [javascript protected email address]
14 74 8698 428 5 Gospodarka nieruchomościami, drogi
Ochrona środowiska i rolnictwo
Andrzej Gut
Stanisław Jakubiec
[javascript protected email address]
[javascript protected email address]
15 74 8698 428 - Informatyk Rafał Płaski [javascript protected email address]
16 74 8698474 - Biblioteka Szkolna Halina Tyrawa zspbiblioteka@lewin-klodzki.pl
17 74 8108552 - Biblioteka Gminna   biblioteka@lewin-klodzki.pl