74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jeleniowie

Jeleniów
Plac Spółdzielczy 49
57-343 Lewin Kłodzki
Kontakt :
Tel. 74 8661 441
e-mail: gsjeleniow@gmail.com

 

Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 7
57-343 Lewin Kłodzki

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 74 8698 172
lewinklodzki.osp.pl

 

Stowarzyszenie Obywatelskie "Kulturalny Zakątek"

ul. Nad Potokiem 11
57-343 Lewin Kłodzki
Kontakt:
74 8698 474
e-mail: sokultura.zak2015@onet.eu

 

Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej "Zdroje"

Jarków 9
57-343 Lewin Kłodzki

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn”

ul. Kościelna 1
57-343 Lewin Kłodzki

 

Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej "Zdroje"

Jarków 9
57-343 Lewin Kłodzki
Kontakt:
tel. 74 869 89 69