74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Gminna biblioteka pełni rolę mini ośrodka kultury, biblioteki i świetlicy . W ubiegłym roku minęło 65 lat jej istnienia i jest drugą po Ochotniczej Straży Pożarnej instytucją utworzoną na terenie Gminy Lewin Kłodzki . Biblioteka znajduje się w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy.

Lewińska biblioteka to znacznie więcej niż miejsce wypożyczania i czytania książek. To miejsce edukacji nieformalnej, spotkań mieszkańców, bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu, miejsce spędzania czasu wolnego zwłaszcza przez dzieci.

W Bibliotece organizowane są imprezy kulturalne i okolicznościowe, konkursy , wystawy, wieczorki poezji, turnieje , spotkania z artystami , bajkowe poranki, zajęcia plastyczne, wieczorki muzyczne i filmowe. Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim przy ul. Kościelnej 1. Czynna jest w dniach poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 10:00 do 18:00.