74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim

Projekt zrealizowany w 2013 roku

Wartość inwestycji wyniosła: 89.651,26 zł