74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Przebudowa drogi Lewin Kłodzki - Krzyżanów – projekt współfinansowany ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

Projekt realizowany w latach 2008-2009
Wartość inwestycji wyniosła: 985 456,00 zł

W ramach projektu została wyremontowana droga o długości 1092 mb.

 

 

Przebudowa drogi Lewin Kłodzki – Jerzykowice Małe - projekt współfinansowany ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego

Projekt realizowany w latach 2008-2009
Wartość inwestycji wyniosła: 726 564,00 zł