74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

 

Rada Gminy

 

 • Grzegorz Żyła – Przewodniczący Rady Gminy
 • Tadeusz Wiejkut – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 • Piotr Biernacik
 • Bronisław Gasztych
 • Robert Grzelczyk
 • Zdzisław Jaroszewicz
 • Justyna Klich
 • Halina Kuźlik
 • Mirosław Lech
 • Mirosław Lib
 • Dominika Lichwa
 • Lucyna Prokop-Janik
 • Urszula Sałtrukowicz
 • Maciej Szymczyk
 • Ewa Ucińska